Biała Podlaska ul. Al. Jana Pawła II 150
Pon - Sob: 8:30 - 16:00 / w niedziele nieczynne

Regulamin

Regulamin wypożyczalni narzędzi

  1. Wypożyczalnia pobiera kaucję jako gwarancję w przypadku strat spowodowanych niewłaściwą obsługą lub użyciem wypożyczonego narzędzia, która podlega zwrotowi po uwzględnieniu wymogów określonych poniżej. Firmy znane Wypożyczalni mogą ubiegać się o wynajem na podstawie zamówienia i obniżonej kaucji.
  2. Czynsz jest ustalony za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy, (obliczony od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu)
  3. Czynsz wg stawki dobowej oznacza zwrot przed upływem 24 godzin. Każda następna, rozpoczęta godzina jest opłacana wg stawki godzinowej (lecz bez przekroczenia stawki dobowej). Powyższe nie dotyczy opłat za narzędzia i osprzęt dodatkowy do wynajmowanych urządzeń (np. groty, wiertła, za które czynsz opłaca się za każdą rozpoczynającą się dobę.
  4. Wypożyczający ponosi koszty wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji, niewłaściwego użytkowania oraz spalenia silników (trójfazowych).
  5. Wypożyczone urządzenia są w pełni sprawne technicznie, nie podlegają amortyzacji ani wykupowi.
  6. Najemca będzie użytkował przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji obsługi, oraz należycie zabezpieczy go przed zniszczeniem i utratą.
  7. Najemca jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu najmu w takim samym stanie w jakim został wypożyczony, tj. sprawny i oczyszczony, uwzględniając jego zużycie wskutek prawidłowej eksploatacji. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja przez wypożyczającego w elementy mechanizmów wypożyczonych maszyn, ich demontowanie itp.
  8. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płace zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.
  9. Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do soboty w godz. 8-17.00. Przedłużenie czasu najmu może nastąpić za zgoda Wypożyczalni (Prosimy koniecznie nas powiadomić telefonicznie) TEL. 668 406 434
  10. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.